Etikettarkiv: Socioekologisk

Stadsnära jordbruksmark

Gästbloggare Anna Ranger:

Hur värderar vi jordbruksmark i stadens närhet? Vad kan den användas till? Svaret på frågorna utgår oftast från ett påtagligt urbant perspektiv där frågor om infrastruktur och byggnader står i fokus. Stadens expansion.

Vad är en stad? Staden är en fysisk plats som ger möjligheter till ett gott liv: tillgång till jobb och inkomst, tillgång till det som är nytt och kanske annorlunda och inspirerande, tillgång till utveckling och förändring för sig själv och i samspel med andra. Vi vill till stan för att förbättra våra möjligheter att leva ett rikt och utvecklande liv.

Men en stad är också ett komplext megasystem av funktioner för att tillgodose stadsbornas grundläggande behov: Att röra sig, att äta, att vila, att vara med i en grupp, att vara del i sammanhang som skapar mental, kulturell och existentiell förankring i tillvaron. Utan dessa funktioner blir staden destruktiv och vi kan aldrig nå det där högsta trappsteget på stadens Maslowstrappa: Den innovativa, självförverkligande staden.

Var kommer då den stadsnära jordbruksmarken in i resonemanget? Jo, jordbruksmark är en strålande resurs för att möta grundläggande behov hos stadsborna. Vi kan kalla det socioekologisk stadsutveckling. Och vi kan se på det som en spännande rurban ödesfråga för stadens försörjning och sociala hållbarhet i framtiden.

I utkanten av Lund pågår just nu ett utvecklingsarbete för hur den stadsnära lantbrukaren med sin kompetens och sin tillgång till mark kan vara en aktiv aktör i stadens socioekonomiska hållbarhet. På den jordbruksmark som lantbrukaren arrenderar produceras (ekologisk) mat, produceras ökad fysisk folkhälsa, produceras gemenskap, språkträning, återhämtning och förankring i stadens sociala och ekonomiska verklighet. Allt på cykelavstånd från centrum.

Att se på stadsnära jordbruksmark med sådana ögon är lika revolutionerande som när Olmsted drog upp linjerna för Central Park. Kan vi tänka oss ett attraktivt New York utan Central Park? Kan vi i framtiden tänka oss städer som inte har resurser att tillmötesgå människors socioekologiska behov?

Anna Ranger, samhällsplanerare och social entreprenör. Anna driver Reflekta verksamhetsutveckling och är även knuten som forskare till Malmö högskola. Anna är processledare för Värpinge Grönsocial Agroinkubator i Lund. Kontakt: anna.ranger@reflekta.se