Etikettarkiv: rural

Nödvändighet är uppfinningarnas moder

Vad ska hända för att det urbana och rurala ska närma sig varann? Kanske har det redan börjat hända, i form av flera av de tecken vi skrivit om på bloggen här hittills. Kanske krävs det ett stort tryck utifrån, nödvändighet är oftast uppfinningarnas moder. Troed Troedson på Paradigmmäklarna skriver ett intressant blogginlägg om att nödvändighet krävs för att det ska bli innovation. Han spekulerar i om de omfattande flyktingströmmarna kan innebära ett tryck på samhället som gör att vi tvingas bli mer innovativa och se nya möjligheter. Kanske är flyktingströmmarna lönsamma därför att samhällsstrukturerna måste ändras och därmed ge oss ett övertag som vi haft vid flera andra skiften i historien, t ex urbaniseringen. Troed skriver angående urbaniseringen som ju fick fart efter andra världskriget:

”Vi betalade Sveriges modernisering med fula Domuskåkar, stängda postkontor och sjunkande villapriser där bussen slutat gå. Ett fyndpris, nästan oanständigt billigt, jämfört med de sönderbombade städer, förstörda familjer och taggtrådsvaktade decennier som resten av Europa drabbades av. I båda fallen nödvändigheter som blev uppfinningarnas moder men i vårt fall ”bara” nödvändigt, inte nöd.”

Är det kanske så att flyktingströmmen till Sverige kan ge ett paradigmskifte som gör att det rurbana blir norm, att det urbana inte längre är det allena saliggörande? Det är lättare att hitta bostäder i små kommuner, kommunerna gläds åt en ökande befolkning och möjligheter att kunna behålla skolor som är nedläggningshotade på grund av för få barn. Flyktingar kan göra att dessa orter lever upp igen, om kommunen och dess invånare klarar av ett bra och effektivt omhändertagande.

Vad tror du?

Green Valley Flyinge

Flyinge är en liten ort i Eslövs kommun, men den ligger bara en knapp mil norr om Lund och bara 5 km fågelvägen från de stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Flyinge har en väldigt aktiv byförening, Flyinge Utveckling. De har fått medel från Region Skånes miljövårdsfond och Länsstyrelsen i Skåne och avslutade nyligen förstudien av projektet Green Valley Flyinge. De har högtflygande planer som det vore fantastiskt om de gick att genomföra, men som så ofta är det finansieringen som är den springande punkten.

Jag är så imponerad över deras målmedvetenhet och deras helhetstänkande. Och över att de också tänker rurbant:-) De utgår från energiförsörjningen på ESS, att där blir överskottsvärme i form av varmvatten. Genom att bygga en ”Green Trail” med överskottsvärme och också el, biogas mm kan man kombinera den med förarlösa fordon på samma sträcka. Man ser framför sig testbäddar av olika slag. Förutom det gröna  blir det en attraktion för besökare. Tankarna är rurbana.

”Genom Green Valley Flyinge skapar man sålunda en arena för att utveckla produkter och tjänster som gynnar samverkan mellan stad och land och knyter ihop det urbana med rurala i en ”rurban” struktur. ”

Flyinge Utveckling ser Green Valley Flyinge och Green Trail som en rurban struktur som kopplar ihop land och stad och är en tillgång i landskapet. På sidan 20 utvecklar man tankarna kring rurbanisering ytterligare.

I mitt ”förra liv” som politiker myntade jag ”Green Valley” och det är fantastiskt att se hur väl tankarna förvaltas hos Flyinge Utveckling. Trots att det är en liten aktör och att det är svårt att hitta finansiering hoppas jag verkligen att deras vision kan bli verklighet.