Etikettarkiv: Naturen

Naturen som läkemedel – går det att kommersialisera?

På den retoriska frågan svarar jag ja! Därför är det kanske inte så konstigt att jag är glad över att idag ha blivit invald i styrelsen för Nature Assisted Health Care Holding AB (NAHC).  Det är en synnerligen intressant styrelse med stor kompetens och ett viktigt uppdrag, så jag är taggad att komma igång med styrelsearbetet. NAHC är ett kunskapsföretag som bygger på Alnarpsmetoden och den gedigna forskningen kring rehabiliteringsträdgården i Alnarp. Bolaget har stor potential i en tid när allt fler blir stressade och utmattade och får diagnoser som t ex utmattningssyndrom.

Rehabiliteringsträdgårdar är en tydlig länk mellan det urbana och det rurala. Även om människor inte blir sjuka är det viktigt med tillgång till det gröna även inne i städerna. Det gröna kan tjäna som plats för återhämtning, som bullerdämpare, som ”sil” för föroreningar, som plats för fritidsaktiviteter osv. Kommuner har ofta mål om hur mycket grönyta som ska finnas per invånare och för några år sedan tog Region Skåne tillsammans med kommunerna fram en rapport Grönstruktur i Skåne. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag som förhoppningsvis fortfarande används i bl a översiktsplanearbetet i kommunerna.