Etikettarkiv: jordbruksmark

Workshop om rurbanisering

”Social innovation ur ett rurbant perspektiv” hette en workshop som jag och kollegan Anna Ranger höll idag 25 november på Social Innovation Summit. Vi har ju själva inget ”facit” på hur man kan jobba med dessa frågor och tänkte att många kloka personer kan komma ett steg vidare. Om inte annat har vi ju lyft frågan.

Många är nyfikna på rurbaniseringsbegreppet, men det krävs en del arbete för att konkretisera tankarna. Att koppla det till social innovation känns naturligt, även om det är ytterligare ett begrepp som gemene man kan ha svårt att förstå.

Jag lyfte fram flera perspektiv på det rurbana, och det finns säkert fler. Odling är kanske det man lättast tänker på, och det har jag ju skrivit om ett flertal gånger. Användningen av jordbruksmark är ett annat perspektiv. Bioekonomi och cirkulär ekonomi, att avfall inte längre är i slutet av kedjan. Hur olika myndigheter och byggbolag ser på byggande, beroende på om det är i staden eller på landsbygden. Kopplingen till innovation, såklart. Att staden är norm och därmed har tolkningsföreträdet. Trygghet, är det tryggast i staden eller på landsbygden? Hållbarhet och helhetssyn är perspektiv som måste finnas med för att bygga broarna mellan stad och land. Det demokratiska perspektivet måste självklart vara med, delaktighet har betydelse för att kunna överbrygga klyftor. Antagligen finns fler perspektiv, men det var dem jag presenterade.

I själva ”workshoppandet” konstaterades att det behövs alternativa nyckeltal till de ”fyrkantiga” man normalt använder. Mjuka nyckeltal som t ex välmående och livsstil. Vilka behov ska lösas? Bryta strukturer och normer, lättare sagt än gjort.

En snabb sammanfattning av en bra workshop som gav mig mersmak.

 

 

Stadsnära jordbruksmark

Gästbloggare Anna Ranger:

Hur värderar vi jordbruksmark i stadens närhet? Vad kan den användas till? Svaret på frågorna utgår oftast från ett påtagligt urbant perspektiv där frågor om infrastruktur och byggnader står i fokus. Stadens expansion.

Vad är en stad? Staden är en fysisk plats som ger möjligheter till ett gott liv: tillgång till jobb och inkomst, tillgång till det som är nytt och kanske annorlunda och inspirerande, tillgång till utveckling och förändring för sig själv och i samspel med andra. Vi vill till stan för att förbättra våra möjligheter att leva ett rikt och utvecklande liv.

Men en stad är också ett komplext megasystem av funktioner för att tillgodose stadsbornas grundläggande behov: Att röra sig, att äta, att vila, att vara med i en grupp, att vara del i sammanhang som skapar mental, kulturell och existentiell förankring i tillvaron. Utan dessa funktioner blir staden destruktiv och vi kan aldrig nå det där högsta trappsteget på stadens Maslowstrappa: Den innovativa, självförverkligande staden.

Var kommer då den stadsnära jordbruksmarken in i resonemanget? Jo, jordbruksmark är en strålande resurs för att möta grundläggande behov hos stadsborna. Vi kan kalla det socioekologisk stadsutveckling. Och vi kan se på det som en spännande rurban ödesfråga för stadens försörjning och sociala hållbarhet i framtiden.

I utkanten av Lund pågår just nu ett utvecklingsarbete för hur den stadsnära lantbrukaren med sin kompetens och sin tillgång till mark kan vara en aktiv aktör i stadens socioekonomiska hållbarhet. På den jordbruksmark som lantbrukaren arrenderar produceras (ekologisk) mat, produceras ökad fysisk folkhälsa, produceras gemenskap, språkträning, återhämtning och förankring i stadens sociala och ekonomiska verklighet. Allt på cykelavstånd från centrum.

Att se på stadsnära jordbruksmark med sådana ögon är lika revolutionerande som när Olmsted drog upp linjerna för Central Park. Kan vi tänka oss ett attraktivt New York utan Central Park? Kan vi i framtiden tänka oss städer som inte har resurser att tillmötesgå människors socioekologiska behov?

Anna Ranger, samhällsplanerare och social entreprenör. Anna driver Reflekta verksamhetsutveckling och är även knuten som forskare till Malmö högskola. Anna är processledare för Värpinge Grönsocial Agroinkubator i Lund. Kontakt: anna.ranger@reflekta.se