Refarm 2030 nybildad förening

Är glad att föreningen Refarm 2030 har bildats, se Facebook, och att jag dessutom blivit vald till dess första ordförande! Det ligger helt i linje med det arbete jag gjort hittills kring denna blogg och anslutande aktiviteter (t ex workshops). Det är dags att se potentialen i stadsodling och skapa en livsmedelsproduktion som förenar stad och land. Inte minst behöver självförsörjningsgraden av livsmedel öka. Vi är absolut för frihandel, men det svenska samhället behöver blir mer robust och kunna stå emot utmaningar, bli mer resilient som det heter.

Refarm 2030 vill arbeta med mycket och måste förstås ta ett steg i taget, och lyfter fram följande punkter:

 • Bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare
 • Öka livsmedelsproduktionen i Sverige
 • Uppmuntra forskning om stadens livsmedelsproduktion
 • Lyfta fram hortikultur kombinerat med vattenbruk
 • Arbeta för en minskad miljö- och klimatbelastning från maten
 • Aktivera våra igenväxande landskap
 • Utveckla stadsjordbrukens roll som landsbygdsambassader
 • Utveckla/synliggöra ”experimentområden” för nya grödor, produktionsformer och samarbeten på landsbygden
 • Samverka med invandrade svenskar kring lokal livsmedelsproduktion
 • Uppmärksamma värdet av stadsodling och sociala möten
 • Integrera nyanlända via stadsodling

Som alla nyfödda är Refarm 2030 som Bambi på hal is, men vi vet vart vi vill! Känner mig trygg med en styrelse med många olika kompetenser och verksamhetsutvecklare som är pådrivande. Ska bli så kul! Första tiden kommer vi att ägna åt att skaffa medlemmar och tillsammans med några av dem kan vi göra intressanta ansökningar om olika projekt. Vi kommer att finnas i närliggande sammanhang och öka våra nätverk. Och i mitten av september blir det en konferens i Växjö för att göra ytterligare ett avstamp i verksamheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *